młotek sądowniczy książki w tle

Egzekucja alimentów z zagranicy

Otrzymałeś wyrok zasądzający alimenty na Twoją rzecz ale masz problem z faktycznym uzyskaniem należnych Ci środków? Dłużnik nie zamierza dobrowolnie płacić, co więcej, wyjechał za granicę, a w Polsce nie ma żadnego majątku. Czujesz bezradność i złość, ponieważ komornik stwierdził bezskuteczność egzekucji, podczas gdy Ty doskonale wiesz, że zobowiązany ma stałą pracę i osiąga dochody na wysokim poziomie. Rozwiązaniem jest egzekucja alimentów z zagranicy.

Choć przeprowadzenie egzekucji alimentów z zagranicy jest nieco bardziej skomplikowane niż w przypadku egzekucji krajowej to warto podjąć ten wysiłek.

Procedura dochodzenia roszczeń alimentacyjnych za granicą może różnić się w zależności od państwa, na terenie którego przebywa dłużnik.  Zawsze jednak pierwszym krokiem mającym na celu wszczęcie egzekucji poza terytorium RP jest wystąpienie z podaniem do Prezesa Sądu Okręgowego oraz złożenie wniosku w sprawie uzyskania świadczeń alimentacyjnych. Niezależnie na terytorium jakiego państwa przebywa dłużnik, konieczne jest również przedłożenie orzeczenia (wyroku, postanowienia lub ugody) zasądzającego alimenty opatrzonego w klauzulę wykonalności i przygotowanego do obrotu prawnego z zagranicą. Nadto, wymagane jest przygotowanie zestawienia zaległości alimentacyjnych. Powyższe dokumenty składane są na stosownych formularzach.

We wniosku należy wskazać możliwie szczegółowo dane dłużnika, co niewątpliwie usprawni przeprowadzenie egzekucji. Sytuacja gdy miejsce zamieszkania dłużnika za granicą nie jest znane nie przesądza jeszcze o niepowodzeniu egzekucji. W takim wypadku należy złożyć wniosek o poszukiwanie dłużnika, co niestety wydłuży całą procedurę, jednak może spowodować, że egzekucja okaże się skuteczna.

W zależności od stosowanej procedury, wierzyciel może być zobowiązany do przedstawienia dodatkowych dokumentów takich jak np. zaświadczenie o kontynuowaniu nauki przez dzieci, zaświadczenie o zarobkach rodzica sprawującego opiekę, oryginał skróconego aktu małżeństwa lub urodzenia dzieci czy oświadczenie majątkowe. Po złożeniu kompletu dokumentów pozostaje oczekiwać na efekty.

Wierzyciel musi uzbroić się w cierpliwość, ponieważ egzekucja alimentów za granicą wymaga zwykle więcej czasu niż egzekucja w kraju. Jeśli znane jest miejsce zamieszkania dłużnika, a on sam ma stałą pracę szanse na wyegzekwowanie alimentów są spore. Sytuacja komplikuje się, gdy zobowiązany uzyskuje minimalne dochody, pracuje na czarno lub nie jest znane miejsce jego pobytu. W praktyce może okazać się, że nawet po kilku latach egzekucja nie przyniesie rezultatów. Niemniej warto podjąć ten wysiłek, gdyż równie dobrze może okazać się, że po latach bezskutecznej egzekucji w Polsce, wierzyciel uzyska należne mu środki do życia.