Rozwody i prawo rodzinne podpisywanie dokumentów

Prawo rodzinne

Kancelaria świadczy usługi z zakresu prawa rodzinnego, którego celem jest regulowanie majątkowych i niemajątkowych stosunków pomiędzy małżonkami, między dziećmi a rodzicami lub innymi krewnymi (np. dziadkami), a także sprawy opiekuńcze. Jako adwokat od prawa rodzinnego prowadzę sprawy o:

 • rozwód i separację
 • alimenty od małżonka po rozwodzie
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • podział majątku wspólnego
 • alimenty na rzecz dziecka od rodziców, dziadków lub innych członków rodziny
 • ograniczenie, zawieszenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • ustalenie kontaktów z małoletnimi dziećmi oraz egzekucję kontaktów z dziećmi
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
 • ustalenie miejsca pobytu dziecka
 • wyrażenie zgody na dokonanie czynności prawnej dotyczącej majątku dziecka
 • wyrażenie zgody na wyrobienie paszportu dla dziecka oraz jego wyjazdu za granicę
 • przysposobienie
 • ubezwłasnowolnienie oraz ustanowienie opieki albo kurateli

Prowadząc kancelarię działam jako adwokat rodzinny w Lublinie, Świdniku, Kraśniku, Janowie Lubelskim, Puławach, Lubartowie, Opolu Lubelskim, Chełmie, Krasnymstawie, Włodawie, Radzyniu Podlaskim, Łukowie, Rykach, Zamościu a także w innych miastach na terenie całego kraju.

Adwokat od spraw rodzinnych

Prawo rodzinne jest szczególną gałęzią prawa, ponieważ oprócz kwestii prawnych dotyka sfery osobistej zainteresowanych osób. Bardzo często w grę wchodzą silne emocje. Udzielenie profesjonalnej pomocy prawnej w sprawach rodzinnych wymaga nie tylko znajomości przepisów prawa oraz aktualnego orzecznictwa. Dobry adwokat od spraw rodzinnych powinien działać z wyczuciem i empatią. Jednocześnie, charakter spraw rodzinnych niejednokrotnie wymaga podjęcia zdecydowanych działań. W tego rodzaju sprawach szczególnie ważne jest indywidualne podejście do każdego Klienta. Udzielając porad prawnych oraz prowadząc sprawy z zakresu prawa rodzinnego staram się poświęcić każdemu Klientowi maksymalną ilość czasu. Czas ten jest niezbędny, aby Klient miał możliwość przedstawienia wszystkich istotnych dla sprawy okoliczności. Dopiero znając okoliczności sprawy będą mogła rzetelnie wyjaśnić zawiłości prawne oraz rozwiać towarzyszące sprawie wątpliwości, a wszystko po to byśmy wspólnie mogli znaleźć rozwiązanie najpełniej odpowiadające potrzebom Klienta. W taki sposób działa skuteczny adwokat od rozwodów i spraw rodzinnych. Współpracując ze mną mogą Państwo liczyć na całkowitą dyskrecję, która gwarantowana jest wiążącymi mnie zasadami etyki i godności zawodu adwokata.

Rozwód - Prawnik rozwodowy

Rozwód uważany jest za jedną z najbardziej kryzysowych sytuacji w życiu człowieka. Nic dziwnego, rozwiązanie małżeństwa pociąga za sobą doniosłe skutki zarówno w sferze prawnej, jak i osobistej każdego z małżonków. Co więcej, orzeczenie rozwodu wpływa nie tylko na samych małżonków, ale także na pozostałych członków rodziny, a przede wszystkim na małoletnie dzieci. Dlatego niezwykle ważne jest zapewnienie członkom rodziny odpowiedniego wsparcia w tym okresie. Często zdarza się, że rozwód jest jedyną szansą na unormowanie stosunków w rodzinie. Może okazać się, że zakończenie małżeństwa położy kres konfliktom między małżonkami, wygasi nagromadzone między nimi negatywne emocje i pozwoli każdemu z małżonków rozpocząć nowy etap życia. Niejednokrotnie orzeczenie rozwodu wpływa również na poprawę sytuacji wspólnych dzieci. Dzięki unormowaniu swoich relacji byli małżonkowie mogą w pełni skupić się na sprawach dzieci oraz zgodnie współdziałać dla ich dobra.

Sprawa o rozwód

Ze względu na doniosłe skutki rozwiązania małżeństwa, wszczęcie i prowadzenie sprawy rozwodowej wymagają starannego przygotowania. Wyrok rozwodowy, obok orzeczenia o zakończeniu małżeństwa, rozstrzyga o wszystkich istotnych sprawach dotyczących rodziny, takich jak alimenty, władza rodzicielska, kontakty z małoletnimi dziećmi czy też sposób korzystania ze wspólnego mieszkania po rozwodzie. Należy pamiętać, że są to rozstrzygnięcia na lata, a ich ewentualna zmiana może się wiązać ze znacznymi trudnościami. Dlatego zanim zgodzimy się na wszystkie propozycje drugiej strony, tylko po to aby szybko zakończyć sprawę o rozwód, warto skonsultować się z adwokatem. Dobry adwokat od rozwodów dokładnie wyjaśni znaczenie wszystkich kwestii rozstrzyganych przez sąd rozwodowy. Pośpiech zwykle nie jest dobrym doradcą. W swojej praktyce zawodowej niejednokrotnie zetknęłam się z sytuacją, gdy w zamian za uzyskanie rozwodu na jednej rozprawie Klienci zgadzali się na niekorzystne dla nich rozstrzygnięcia. Na przykład przystawali na alimenty przekraczające ich możliwości zarobkowe, akceptowali nieuzasadnione ograniczenie władzy rodzicielskiej lub rezygnowali z udowodnienia winy za rozpad małżeństwa, przez co pozbawiali się możliwości uzyskania dla siebie alimentów. Oczywiście każda sprawa rozwodowa jest inna i nie zawsze to co sprawdziło się u znajomych sprawdzi się u nas, dlatego warto udać się do profesjonalisty, który przeanalizuje sprawę i przedstawi możliwe scenariusze jej rozstrzygnięcia.

Jak wygląda pomoc adwokata w sprawie rozwodowej?

Skuteczny adwokat od rozwodów dołoży wszelkich starań, aby wydany przez sąd wyrok był jak najkorzystniejszy dla Klienta. Przygotuje strategię, podpowie jakie dowody zgromadzić, jakie twierdzenia warto podnieść oraz pomoże przygotować się do złożenia zeznań. Ponadto, przygotuje i zada pytania powołanym świadkom oraz stronom postępowania. Prawnik rozwodowy przygotuje oraz złoży do sądu pozew o rozwód i wszelkie niezbędne pisma oraz będzie wsparciem w czasie rozprawy sądowej, która często wiąże się z dużym stresem. Dzięki stałemu kontaktowi z Klientem adwokat w sprawie rozwodowej może na bieżąco reagować na zmieniające się okoliczności sprawy. Wykonując zawód adwokata świadczę usługi prawne jako prawnik rozwodowy w Lublinie, Zamościu, Radomiu, Siedlcach oraz innych miastach na terenie całego kraju.