Odszkodowania pieniądze na szali wagi

Dochodzenie odszkodowań

W kancelarii zajmuję się dochodzeniem odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych z tytułu szkód komunikacyjnych, osobowych, majątkowych, a także śmierci bliskiej osoby oraz odszkodowań za wypadek przy pracy. Dokładnie badam każdą sprawę i informuję Klienta o możliwych działaniach.

W ramach dochodzenia odszkodowań zapewniam:

  • pomoc prawną na etapie przesądowym – zgłoszenie szkody, wezwanie do zapłaty, ugody, mediacje
  • pomoc w postępowaniach przed sądami powszechnymi

Czym się różni odszkodowanie od zadośćuczynienia?

Odszkodowanie to finansowa rekompensata za poniesioną szkodę majątkową. Szkoda ta może dotyczyć osoby (uszkodzenie ciała) lub mienia (zniszczona rzecz, zalane mieszkanie). Jest ona możliwa do wyliczenia i oszacowania w pieniądzu. Zadośćuczynienie to z kolei finansowa rekompensata za szkodę niemajątkową – krzywdę osoby, która jest konsekwencją określonego zdarzenia. Krzywdą może być w tym przypadku cierpienie fizyczne i psychiczne. Wysokości zadośćuczynienia nie można skrupulatnie wyliczyć. Pieniądze, które otrzyma poszkodowany mają zrekompensować mu negatywne przeżycia.

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia

Osoby, które uległy wypadkowi mogą dochodzić odszkodowania z OC sprawcy zdarzenia za poniesioną szkodę. Dla poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oczywiste jest, że należy im się odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. Nie zawsze jednak wiedzą, że przysługują im również inne roszczenia odszkodowawcze, np. związane z brakiem możliwości wykonywania pracy zarobkowej lub koniecznością korzystania z pomocy osób trzecich.  Poszkodowanym w wypadkach przysługuje również rekompensata za cierpienia psychiczne doznane na skutek wypadku.

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania po wypadku

Jako adwokat świadczę prawną pomoc w uzyskaniu odszkodowania po wypadku z ubezpieczenia OC sprawcy. Moja pomoc w pierwszej kolejności obejmuje poinformowanie Klienta o przysługujących mu roszczeniach odszkodowawczych. Na spotkaniu w kancelarii lub podczas porady on-line wyjaśniam klientowi za co przysługuje mu odszkodowanie, jak również w jakiej wysokości może się go domagać. Nie jest tajemnicą, że firmy ubezpieczeniowe zwykle zaniżają wartość odszkodowania. Dążąc do szybkiego zakończenia sprawy proponują poszkodowanym ugodę, która nie jest korzystna ani pod względem wysokości proponowanego odszkodowania, ani pod względem możliwości dochodzenia dalszych roszczeń. W postępowaniu sądowym poszkodowani zazwyczaj uzyskują znacznie bardziej satysfakcjonujące kwoty. Dlatego zawsze warto rozważyć czy pozew o odszkodowanie nie jest lepszym rozwiązaniem niż proponowana przez ubezpieczyciela ugoda. Uzyskane w sądzie odszkodowanie może z powodzeniem wynagrodzić trudności związane z uczestnictwem w postępowaniu sądowym. Trudności te można znacznie ograniczyć powierzając sprawę adwokatowi, który wykona za nas szereg czynności przed sądem, wyjaśni kwestie prawne oraz pomoże zgromadzić materiał dowodowy i przygotować się do przesłuchania w sądzie. Dobry adwokat w sprawie o odszkodowanie będzie wsparciem w czasie całego postępowania w sądzie, a także po jego zakończeniu, aż do momentu wyegzekwowania całej zasądzonej kwoty odszkodowania.