Prawo cywilne Temida

Prawo cywilne

Prawo cywilne jest bardzo szeroką dziedziną prawa i obejmuje wiele zagadnień dotykających naszego codziennego życia. W ramach prawa cywilnego prowadzę m.in.:

  • sprawy z zakresu prawa rzeczowego (zniesienie współwłasności, rozgraniczenie nieruchomości, zasiedzenie, podział majątku wspólnego, ochrona posiadania)
  • sprawy z zakresu prawa spadkowego (stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy i testamentu, odrzucenie spadku, dział spadku, zachowek, wydziedziczenie, niegodność dziedziczenia)
  • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu czynów niedozwolonych (w tym za wypadki komunikacyjne)
  • sprawy o eksmisję
  • sprawy o odwołanie darowizny
  • sprawy o ochronę dóbr osobistych
  • sprawy z zakresu prawa zobowiązań (dochodzenie roszczeń z umów)

Kancelaria adwokacka w Lublinie, Świdniku, Kraśniku i innych miastach województwa lubelskiego i nie tylko

Wykonując zawód adwokata prowadzę sprawy z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego. Zakres moich usług obejmuje udzielanie porad prawnych oraz reprezentację Klientów na wszystkich etapach postępowania przed sądem oraz organami egzekucyjnymi.

Jak wygląda pomoc adwokata w sprawie cywilnej?

W pierwszej kolejności należy skontaktować się z adwokatem telefonicznie lub przez e-mail i umówić się na spotkanie w kancelarii. Można wybrać również opcję uzyskania porady prawnej on-line, co w ostaniem czasie cieszy się dużym powodzeniem. Szanując Państwa czas, odradzam pojawianie się w kancelarii bez zapowiedzi licząc, że spotkanie odbędzie się od ręki, nawet jak sprawa wydaje się prosta i szybka. Należy zwrócić uwagę, że praca w kancelarii stanowi jedynie część obowiązków zawodowych adwokata. Nasz zawód wymaga częstego stawiennictwa w sądach, w prokuraturze lub innych organach ścigania. Adwokaci biorą udział w różnych czynnościach, uczestniczą w mediacjach a także mają obowiązek stałego podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach. Zdarzają się dni, kiedy adwokata w samej kancelarii trudno zostać choć pracuje na pełnych obrotach. Co więcej, nawet jak adwokat jest fizycznie w kancelarii, kontakt z nim może nie być możliwy np. z uwagi na umówione wcześniej spotkania lub konieczność przygotowania terminowego pisma w prowadzonej sprawie.  Dlatego właśnie doradzam, aby najpierw telefonicznie umówić termin spotkania. W ten sposób zyskają Państwo pewność, że odbędzie się ono w oczekiwanym terminie.

Sprawa cywilna – porada prawna w sprawie cywilnej

Udając się na spotkanie do kancelarii należy przygotować wszelkie pozostające w naszej dyspozycji dokumenty związane ze sprawą, w której chcemy uzyskać paradę prawną. Następnie, na spotkaniu z adwokatem należy przedstawić wszystkie istotne dla sprawy okoliczności, również te, które czasem chcielibyśmy zachować dla siebie. Aby rzetelnie wykonywać swoją pracę adwokat musi dobrze znać okoliczności sprawy, gdyż tylko wówczas będzie mógł udzielić fachowej pomocy i przygotować skuteczną strategię postepowania. Może się zdarzyć, że pewne okoliczności, choć Klientowi wydają się błahe, mają istotne znaczenie dla sprawy i istotnie wpłynęłyby na kształt udzielonej porady prawnej, gdyby adwokat o nich wiedział. Jeśli niekorzystne dla klienta okoliczności, o których wiedział on wcześniej, ale z jakichś względów postanowił je zataić, zostaną ujawnione na rozprawie może nie być czasu na właściwą reakcję ze strony pełnomocnika. Konsekwencje takich niespodzianek poniesie niestety Klient.  Dlatego zalecam szczerość w rozmowie ze swoim pełnomocnikiem. Nie muszą się Państwo niczego wstydzić ani obawiać opinii adwokata. My nie jesteśmy od tego, aby Państwa oceniać. Jesteśmy od tego, by pomóc. Nawet w najbardziej skomplikowanych życiowych sytuacjach. Zdajemy sobie sprawę, że życie pisze różne scenariusze. Oczywiste jest, że najczęściej korzystają Państwo z naszej pomocy właśnie wtedy, gdy pojawiają się trudności, sprawy nie układają się po Państwa myśli lub zdarzy się popełnić błąd. Naszym zadaniem jako adwokatów jest niesienie pomocy w takich właśnie sytuacjach. Zaufanie jest podstawą relacji pomiędzy Klientem a adwokatem, natomiast jego brak (po którejkolwiek ze stron) uniemożliwia świadczenie rzetelnej pomocy prawnej i stanowi podstawę do wypowiedzenia pełnomocnictwa. Nie muszą się Państwo obawiać, że ktokolwiek dowie się o tym, z czego zwierzyli się Państwo adwokatowi podczas korzystania z jego pomocy prawnej. Obowiązuje nas tajemnica adwokacka i przepisy prawa gwarantują Państwu dyskrecję z naszej strony. Co istotne, obowiązek zachowania tajemnicy adwokackiej nie może być ograniczony w czasie, czyli trwa on nadal nawet po zakończeniu sprawy sądowej. Adwokata nie można zwolnić od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę. Oznacza to, że nawet w sądzie adwokat nie może zeznawać o tym czego dowiedział siedział się od Klienta wykonując swoje obowiązki zawodowe.