Windykacja kalendarz kalkulator pieniądze

Windykacja długów

Istotnym obszarem moich zainteresowań zawodowych jest windykacja należności z tytułu niezapłaconych faktur. Windykacja długów ma na celu odzyskanie pieniędzy z niezapłaconej faktury. Odzyskanie pieniędzy z niezapłaconej faktury nie zawsze musi odbywać się na drodze sądowej. Czasami można uzyskać zapłatę na drodze polubownej. Brak zapłaty za fakturę stanowi częsty problem przedsiębiorców, a ja w swojej pracy dokładam wszelkich starań aby go skutecznie rozwiązywać.

Czym jest windykacja miękka i windykacja twarda?

Windykacja miękka ma na celu ustalenie warunków spłaty długu, które zostaną zaakceptowane przez wierzyciela i dłużnika, a także zakończenie sporu bez konieczności występowania na drogę sądową. Polega ona między innymi na ponaglaniu do uiszczenia zapłaty, za pośrednictwem listów czy też telefonów. W przypadku gdy działania te okażą się bezskuteczne, niezbędna staje się windykacja twarda. Obejmuje ona stosowanie środków przymusu, które mogą pociągnąć dłużnika do dodatkowej odpowiedzialności finansowej, szczególnie w przypadku postępowania sądowego.

Windykacja należności – adwokat Lublin, województwo lubelskie

Dochodzenie roszczeń z niezapłaconej faktury warto zlecić adwokatowi, który podejmie czynności zmierzające do dobrowolnej spłaty zobowiązania przez dłużnika. W tym celu adwokat poprowadzi negocjacje z dłużnikiem oraz pomoże ustalić dogodne dla obu stron warunki spłaty zobowiązania. Jeśli odzyskanie długów na drodze polubownej nie jest możliwe adwokat przygotuje i złoży do sądu pozew o niezapłacone faktury.

Na czym polega pomoc adwokata przy windykacji należności z faktury?

Jeśli negocjacje z dłużnikiem nie przynoszą efektu i nadal brak zapłaty za fakturę konieczne staje się wstąpienie na drogę sądową. Moja pomoc w sprawie o zapłatę faktury w pierwszej kolejności obejmuje wskazanie dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia sprawy w sądzie o niezapłacone faktury. Zgromadzenie wszystkich dokumentów przed rozpoczęciem sprawy, choć może wydawać się uciążliwie, przyspieszy rozpoznanie sprawy i zwiększy szanse na uzyskanie pozytywnego rozstrzygnięcia. Przed skierowaniem sprawy do sądu przygotowuję i wysyłam do dłużnika przedsądowe wezwanie do zapłaty, jeśli wierzyciel tego wcześniej nie uczynił.

Następnie, sporządzam i składam do właściwego sądu pozew o zapłatę faktury. W wielu przypadkach sprawa w sądzie o niezapłacone faktury może zostać rozstrzygnięta bez wyznaczania rozprawy i konieczności osobistego stawiennictwa w sądzie. Jeśli zostaną spełnione przesłanki, sąd wyda nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym albo nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Często klienci zadają sobie pytanie, czy nakaz zapłaty jest wyrokiem? Nakaz zapłaty jest jednym z możliwych orzeczeń sądu cywilnego i choć nakaz zapłaty nie jest wyrokiem to wywołuje skutki takie same jak wyrok. Dotyczy to przede wszystkim możliwości prowadzenia egzekucji komorniczej na podstawie prawomocnego nakazu zapłaty. W postępowaniu sądowym wierzyciel może uzyskać zwrot kosztów sądowych poniesionych na odzyskiwanie należności z faktury. Obejmują one również koszty wynagrodzenia adwokata w sprawie o zapłatę.

Jeżeli pomimo wydania nakazu zapłaty przez sąd, dłużnik nadal uchyla się od zapłaty, składam wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji. Reprezentuję klientów w czasie całego postepowania egzekucyjnego aż do wyegzekwowania całej kwoty należności.

 

Skuteczna windykacjapomoc adwokata przy dochodzeniu należności z faktury obejmuje m.in.:

  • negocjacje z dłużnikiem
  • ustalenie dogodnych warunków spłaty zobowiązania
  • przygotowanie i wysłanie przedsądowego wezwania do zapłaty
  • sporządzenie i złożenie w sądzie pozwu o zapłatę faktury
  • doręczenie pozwu za pośrednictwem komornika
  • reprezentację w toku postępowania sądowego
  • uzyskanie klauzuli wykonalności
  • złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji
  • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym

 

Sprawy o niezapłacone faktury prowadzę z powodzeniem na terenie całego kraju. W większości przypadków możliwe jest przeprowadzenie takiej sprawy bez konieczności stawiennictwa na rozprawie. Ceniąc Państwa czas staram się maksymalnie ułatwić kontakt z Kancelarią. Wystarczy, że prześlą mi Państwo wymagane dokumenty, a ja zajmę się resztą.