Temida waga sprawiedliwości

Wszystko co chcielibyście wiedzieć o rozwodzie, ale boicie się zapytać cz. 1

Rozpoczynając cykl wpisów o tematyce rozwodowej postanowiłam na wstępie wyjaśnić kilka podstawowych kwestii dotyczących rozwodu. Poszczególne zagadnienia będą rozwijane w kolejnych wpisach, natomiast poniżej odpowiadam na pytania, które pojawiają się jako pierwsze, często zanim jeszcze zapadnie decyzja o rozwodzie.

  1. Kiedy mogę złożyć pozew o rozwód?

Orzeczenie rozwodu jest możliwe gdy między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. W praktyce oznacza to, że ustały wszystkie więzi niezbędne do trwania małżeństwa, tj. więź fizyczna, uczuciowa i gospodarcza. Ustanie tych więzi musi mieć charakter trwały. Rozwód nie może być również sprzeczny z dobrem małoletnich dzieci stron.

  1. Czy sąd może odmówić udzielenia rozwodu?

Sąd oddali powództwo o rozwód jeśli pomiędzy małżonkami nie nastąpił zupełny rozkład pożycia albo nie ma on charakteru trwałego. Innymi słowy, sąd nie orzeknie rozwodu jeśli stwierdzi, że są jeszcze szanse na uratowanie małżeństwa. Sąd odmówi orzeczenia rozwodu również w sytuacji, gdy na skutek rozwodu mogłoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci stron lub z innych przyczyn rozwód byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Problem z uzyskaniem rozwodu może mieć również małżonek, który ponosi wyłączną winę za rozkład pożycia.

  1. Ile trwa rozwód?

Jedyną słuszną odpowiedzią na to pytanie jest ulubiona odpowiedź prawników: to zależy. Czas trwania rozwodu zależy przede wszystkim od zgodności stanowisk stron oraz tego czy strony mają wspólne małoletnie dzieci. Gdy strony zgodnie wnoszą o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie, a nie mają wspólnych małoletnich dzieci albo te dzieci mają, jednak porozumiały się we wszystkich kwestiach z nimi związanych to postępowanie może zakończyć się już na pierwszej rozprawie. Jeśli jednak pojawia się żądanie orzeczenia winy za rozkład pożycia lub pomiędzy małżonkami istnieje spór np. co do wysokości alimentów, władzy rodzicielskiej czy jakichkolwiek innych kwestii, o których sąd rozwodowy musi orzec, postępowanie rozwodowe wydłuża się. W najgorszym przypadku rozwód może potrwać nawet kilka lat.

  1. Ile kosztuje rozwód?

Opłata sądowa od pozwu o rozwód wynosi obecnie 600 zł. Należy jednak pamiętać, że gdy postępowanie zakończy się rozwiązaniem małżeństwa bez orzeczenia o winie, sąd zwraca powodowi połowę tej opłaty tj. kwotę 300 zł. Ostateczna wysokość kosztów sądowych zależy od stopnia skomplikowania sprawy i przebiegu postępowania. Mogą więc pojawić się dodatkowe koszty związane przykładowo z przeprowadzeniem mediacji lub dowodu z opinii biegłych sądowych. Zasadą jest, że koszty sądowe ponosi strona przegrywająca proces.

  1. Jakie są koszty pomocy adwokata w sprawie o rozwód?

Obok kosztów sądowych mogą pojawić się koszty wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego, jeśli strona zdecyduje się skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Wynagrodzenie pełnomocnika ustalane jest każdorazowo przy uwzględnieniu okoliczności danej sprawy. Jego wysokość zależy przede wszystkim od stopnia skomplikowania sprawy oraz ilości kwestii spornych pomiędzy stronami.

  1. Czy mediacja w sprawie o rozwód jest obowiązkowa?

Nie. W sprawie o rozwód mediacja nie jest obowiązkowa, jednak sądy zwykle zachęcają strony do wzięcia w niej udziału. Sąd może skierować strony do mediacji zarówno na wniosek stron, jak i z urzędu, za zgodą małżonków. Należy mieć na uwadze, że udział w mediacji nie zawsze musi mieć na celu utrzymanie małżeństwa. Mediacja może pomóc małżonkom w osiągnięciu porozumienia oraz ustaleniu warunków rozwodu satysfakcjonujących obie strony. Innymi słowy, mediacja może czasem pomóc w uniknięciu długotrwałego i stresującego postępowania.

W kolejnym wpisie wyjaśnię o czym orzeka sąd w wyroku rozwodowym. Wszak obok rozwiązania małżeństwa sąd rozstrzyga o opiece nad dziećmi po rozwodzie, władzy rodzicielskiej i alimentach. Podejmuje również decyzje dotyczące wspólnego mieszkania małżonków. Z doświadczenia natomiast wiem, że kwestie rodzicielskie i majątkowe często mają kluczowe znaczenie dla osób podejmujących decyzję o rozwodzie.